Learning Link - article thumnail image

Learning Link

CCFC Learning Link is a parent/child interactive learning center. Children from the ages of 0-3 years of age can learn in a fun, hands on, and developmentally appropriate way. Sessions will are Monday through Friday.

8:30-10:00 AM
10:00-11:30 AM
12:30-2:00 PM

Click HERE to register for our Learning Link

 

CCFC Learning Link es un centro de aprendizaje interactivo para padrese hijos. Los niños de 0 a 3 añospueden aprender de una manera divertida, práctica y apropiada para su desarrollo. Las sesiones se son de Lunes a Viernes.

8:30-10:00 AM
10:00-11:30 AM
12:30-2:00 PM

Haga clic AQUÍ para inscribirse en nuestro Learning Link

 

Sinh hoạt Learning Link của trung tâm CCFC là một chương trình giúp phụ huynh tương tác với con em của mình trong lúc chơi đùa. Trẻ em từ sơ sinh đến 3 tuổi có thể tham gia vào các sinh hoạt vừa chơi vừa học phong phú và phù hợp với sự phát triển của chúng.

 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

8:30-10:00 sáng
10:00-11:30 sáng
12:30-2:00 trưa

Bấm vào ĐÂY để đăng ký Link học tập của chúng tôi